Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie

Het Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie (NDBC) is opgericht in 2004. NDBC is een netwerk van en voor diëtisten die zich gespecialiseerd hebben in bariatrische chirurgie. We zijn een kenniscentrum van diëtisten die patiënten begeleiden rondom een bariatrische operatie. Samen verzamelen we informatie en delen actief expertise.