Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie

Het Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie (NDBC) is opgericht door Nienke ten Hoor-Aukema in 2004. NDBC is een netwerk van en voor diëtisten die zich gespecialiseerd hebben in bariatrische chirurgie. We zijn een kenniscentrum van diëtisten die patiënten begeleiden rondom een bariatrische operatie. Samen verzamelen we informatie en delen actief expertise. 

Visie

Diëtisten aangesloten bij het Netwerk Dietisten Bariatrische Chirurgie (NDBC) delen hun specialistische kennis over voeding bij cliënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Samenwerking van gespecialiseerde diëtisten in de eerste- en tweede lijn creëert een dekking van bariatrie diëtisten in Nederland. Verder draagt het netwerk zorg voor het updaten van bestaande richtlijnen rondom voeding en bariatrie en verzorgt scholingen aan zorgprofessionals in Nederland. Leden van het NDBC spelen een ambitieuze rol in het ontwikkelen van het vakgebied ‘voeding en bariatrie’ en zijn vindbaar via de website van het NDBC. 

Missie


Het NDBC draagt met hun activiteiten, verdeeld in de werkgroepen ‘Eerstelijn, Richtlijn/Literatuur, PR/website, Sociale kaart, Scholing,’ bij aan het ontwikkelen van de gespecialiseerde bariatrie diëtist. Daarnaast draagt het NDBC bij aan het grotere geheel van de voedingszorg rondom de bariatrische patiënt. De benadering van het netwerk sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Diëtisten proberen de landelijke dieetzorg vanuit een wetenschappelijk oogpunt zo uniform mogelijk vorm te geven maar respecteren de onderlinge verschillen in de behandeling.