Informatie lidmaatschap

Omdat bariatrie een relatief nieuwe ingreep is, zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. Door samenwerking en netwerken blijven wij met zijn allen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 

NDBC is een netwerk wat met elkaar tot meer kennis komt en kennis deelt.

Voordelen lidmaatschap:
  • Deelname aan twee netwerkdagen, met interessante sprekers en voldoende kans om kennis uit te wisselen met collega’s;
  • Gebruik mogen maken van door leden ontwikkelde artikelen, cursussen en themamateriaal;
  • Een vermelding van uw praktijkgegevens op deze website.
Criteria:

We vragen daarom aan alle nieuwe leden om een casus in te brengen, een inhoudelijke beschouwing of een artikel te bespreken. Wanneer je dit ingeleverd hebt kan je pas lid worden van NDBC.

verder vragen we van je:

  • 1 keer van de 2 vergaderingen aanwezig zijn.
  • Contributie betalen € 30 / jaar.
  • Deelname aan een werkgroep (werkgroep: eerstelijn, richtlijn/literatuur, PR/website, sociale kaart of scholing
  • 1 keer per jaar contact tussen bestuursleden en 1 lid van de  werkgroep.
  • Nieuwe leden: brengen een inhoudelijke onderwerp op een bepaald interesse gebied gerelateerd aan bariatrie, literatuurbespreking of een casus in. Bij een bijeenkomst van NDBC wordt gevraagd om over het onderwerk te presenteren of casuïstiek in te brengen.
  • E-learning of scholing bijgewoond hebben over bariatrie.
Het NDBC bestuur kan het lidmaatschap eenzijdig opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die voor het lidmaatschap zijn opgesteld en benoemd staan in de statuten. Het lidmaatschap wordt voor één jaar opgezegd. Na één jaar kan een deelnemer zich weer opnieuw melden volgens de aanmeldingsprocedure opgesteld voor nieuwe leden.