Goedemorgen Natascha,

Dank voor het positieve gesprek zojuist. Ksyos is op zoek naar diëtisten, in eerste instantie in de regio Amsterdam, om een mogelijke samenwerking te bespreken met Ksyos en het Obesitas Centrum Amsterdam, onderdeel van het OLVG. Het gaat over een nieuw zorgpad rondom Obesitas waarin we verwachten jaarlijks 1.600 patiënten te zullen gaan zien.

In het zorgpad Obesitas zullen psychologen, diëtisten en leefstijlcoaches de patiënt die in aanmerking komt voor bariatrische chirurgie gedurende het traject intensieve begeleiding en zorg bieden. Dit is bij voorkeur online en zo nodig fysiek in de eigen praktijk. Dichtbij de patiënt.

Patiënten worden vooraf gescreend en worden na de operatie gedurende een periode van vijf jaar digitaal gemonitord om er zeker van te zijn dat zij de benodigde leefstijlverandering kunnen doorzetten. Hierbij worden ze op basis van alarmsignalen ondersteund met e-health coaching op het gebied van leefstijl, en op mentaal en diëtistisch vlak. Het gaat om alarmsignalen die voortkomen uit beantwoorde digitale vragenlijsten, en die erop wijzen dat er mogelijk een interventie of begeleiding nodig is voor de patiënt.

Wij zijn op zoek naar een samenwerking met diëtisten liefst met een specialisatie in bariatrische chirurgie die samen met ons, de psycholoog en het ziekenhuis, het voortraject en het natraject voor de patiënt zullen verzorgen.

Wij bieden een tarief van € 85,- per uur en hebben een vast aantal minuten afgesproken. Voor een diëtistische screening rekenen wij 45 minuten per patiënt, voor een MDO 10 minuten per besproken patiënt, voor het natraject 40 minuten voor het eerste jaar en 10 minuten per jaar voor jaren 2 t/m 5.

Startdatum is zo snel mogelijk, we werken op basis van ZZP, maar ook in loondienst is bespreekbaar. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jery Hsu (via mail zie cc of 06 55 24 03 90)

Groet, Leonard.

Leonard Witkamp

Directeur Ksyos

Willem Fenengastraat 17

1096BL Amsterdam

020 – 600 00 60

l.witkamp@ksyos.nl